Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste – asiakasrekisteri

 

 1. Rekisterinpitäjä

Flinno Oy (Y-tunnus: 2599595-6)
postiosoite: PL 1111, 00101 Helsinki
kotisivu: www.flinno.fi
sähköposti: verkkokauppa@flinno.fi

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tatu Lempiäinen
Puhelin: +358-(0)50-309 6 903
Sähköposti: tatu.lempiainen@flinno.fi

 3. Rekisterin nimi

Flinno Oy:n asiakasrekisteri ja sidosryhmärekisteri.

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  • Nimi, asema
  • Yrityksen nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Tilausten seurantatiedot
  • Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja markkinointiin liittyvien kampanjoiden yhteydessä.

 8. Tietojen luovutus

Flinno voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta verkkokaupan hallinnointiin liittyviä toimia. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteri on suojattu salasanalla.

Lomakkeilla on käytössä robotintorjuntamenetelmä ”Google Invisible reCAPTCHA”.

 10. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.